گزارش نظارتي
چگونگي رعايت حقوق بشر
در كشورهاي آمريكاي لاتين (دوره زماني مرداد ماه 4831)

تهيه و تدوين: واحد نظارتهاي خارجي بر رعايت حقوق بشر، بخش آمريكاي لاتين ـ قسمت اول

◄ مقدمه
واحد نظارتهاي خارجي كميسيون حقوق بشر اسلامي به نظارت بر امور موثر بر حقوق بشر (نقصها و تخلفات و امور مربوط به بهبود و پيشبرد حقوق بشر) در كشور‌هاي پنج قاره جهان مي‌پردازد. رويكرد واحد نظارتهاي خارجي در ارزيابي اين امور در حال حاضر متوجه شانزده اولويت زير است:
◘ گسترش مشاركت سياسي‌ـ‌اجتماعي و مردم‌سالاري (دموكراسي)
◘ حمايت از آزادي بيان و انديشه و حقوق فرهنگي جامعه
◘ پيشبرد حقوق اقليتها اعم از اقليتهاي ديني، قومي، زباني و نژادي
◘ حمايت از حقوق زنان و كودكان
◘ حمايت از حقوق زندانيان
◘ پيشبرد امور قضائي و تقويت دستگاه قضائي بي‌طرف و مستقل و مجري عدالت
◘ حمايت از حقوق كارگران
◘ حمايت از حقوق جوانان
◘ حمايت از محيط زيست سالم
◘ حمايت از سلامت جامعه
◘ حمايت از حقوق سالمندان
◘ حمايت از حقوق معلولين
◘ حمايت از توسعه اقتصادي پايدار و همه جانبه در جهت تحكيم حقوق مردم
◘ حمايت از حقوق پناهندگان و مهاجرين
◘ حمايت از حق بر صلح و امنيت انساني و مبارزه با تروريسم
◘ ترويج رعايت حقوق بشردوستانه بين المللي
در اين راستا واحد نظارتهاي خارجي بخش آمريكاي لاتين، بر امور حقوق بشري در كشورهاي اين بخش از قاره امريكا نظارت مي‌كند. منابع مورد استفاده واحد نظارتها در پي گيري اخبار و گزارش‌هاي مربوط به حقوق بشر در اين كشورها متنوع بوده و به اختصار شامل سايتهاي اينترنتي، خبرگزاريهاي معتبر، اخبار راديوئي و ماهواره‌اي، سايتهاي سازمان‌هاي غيردولتي بين‌المللي، منطقه‌اي و ملي، مطبوعات و انتشارات سازمان‌هاي بين‌المللي فعال در زمينه حقوق بشر مي‌شود.
شايان ذكر است در تمامي مواردي كه نقض‌هاي فاحش صورت گرفته و يا تحول مثبت قابل توجهي بروز يافته است و نياز فوري به اقدام بوده است و لازم شده كه پيگري گردد، بلافاصله از طرف مديريت بين الملل كميسيون با توجه به نوع و ماهيت خبر، پيگيري مناسب و متناسب صورت گرفته و مكاتبات لازم با مسئولين كشور مزبور انجام مي‌شود.
لازم به توضيح است كه در گزارش حاضر كه از طرف اين واحد ارائه مي‌شود، خلاصه‌اي از اخبار و گزارش‌هاي واصله منعكس شده است و مشروح آنها در بايگاني كميسيون موجود است.

◄ ملاحظات
در مقايسه گزارش اين ماه با ماه‌هاي پيشين تحولات زير به چشم مي‌خورد:
الف ) تفكيك موضوعي:
حق بر بهداشت 2 مورد
صلح و خلع سلاح 4مورد
مواد مخدر 3 مورد
تظاهرات ضد دولتي 1 مورد
آزادي بيان و اطلاعات 5 مورد
پناهندگان و مهاجران 2 مورد
خشونت وترور 7 مورد
حقوق كودك و زن 2 مورد
اعتصاب غذا، شكنجه 2 مورد
استرداد زندانيان 4 مورد
اصلاح قوانين 2 مورد
ب ) تفكيك منطقه‌اي
الف: تحولات حقوق بشري فراملي منطقه آمريكاي لاتين 5 مورد
ب: تحولات حقوق بشري منطقه آمريكاي مركزي 8 مورد
ج: تحولات حقوق بشري حوزه كارائيب 31 مورد
د: تحولات حقوق بشري منطقه آمريكاي جنوبي 65 مورد
ج) مناسب‌ترين و نامناسب‌ترين كشور از نظر رعايت حقوق بشر

◄ الف: مناسب‌ترين: شيلي
اقدام كنگره شيلي براي برچيدن عوامل ديكتاتوري از قانون اساسي در اين كشور گام ديگري در جهت استقرار دموكراسي و آزاديهاي مدني در اين كشور مي‌باشد. پينوشه در دوران ديكتاتوري خود با ايجاد تغييرات در قانون اساسي به نحو گسترده‌اي به قدرت فردي خود افزود تا ضمن سركوب مخالفان اقدامات خود را نيز قانوني جلوه دهد؛ چيزي كه حكومت‌هاي خودكامه به آن توسل مي‌جويند. اصلاح قانون اساسي شيلي حوزه قدرت فردي رئيس جمهور را كاهش و حوزه دخالت مردم در سرنوشت خويش را افزايش مي‌دهد.

◄ ب: نامناسب‌ترين
اين ماه دستگيري مجدد مخالفان سياسي در كوبا ثابت كرد كه اين دولت دوست ندارد به دگر انديشان ميدان دهد. اين دستگيري‌ها در حالي صورت مي‌گيرند كه هنوز تعدادي از مخالفان كه در سال 3002 دستگير شدند، آزاد نشده‌اند.
طي اين ماه ادامه خشونت‌ها در كلمبيا صورت بسيار گسترده‌اي به خود گرفت و علي‌رغم پيشنهاد صلح از طرف آلوارو اوريبه، رئيس جمهور، طرفين به حملات بر ضد يكديگر ادامه دادند. تعداد گروه‌هاي شورشي و قدرت زياد مالي، نظامي و نيروي انساني آنها دورنماي صلح را در كلمبيا تاريك كرده است. با ادامه جنگ داخلي در كلمبيا، مردم اين كشور همچنان در انتظار دهه پنجم از خشونت، ترور، از ميان رفتن منابع طبيعي و زمين‌هاي كشاورزي و آوارگي صدها هزار نفر هستند. حل وضعيت بغرنج كلمبيا نياز به مساعي بين‌المللي دارد. اما چيزي كه مسلم است اين وضعيت تا زماني كه تمامي گروه‌هاي شورشي در قدرت سهيم نشوند ادامه خواهد يافت. موضوعي كه دولت كنوني و دولت‌هاي پيشين به آن بي توجه بوده‌اند و پيشنهادات صلح آنها در حد خلع سلاح گروه مقابل و يا مبادله زندانيان بوده است.

◄ الف: تحولات حقوق بشري فراملي منطقه آمريكاي لاتين
◘ مقامات ارشد ژاپن و هفت كشور آمريكاي مركزي به منظور گفتگو درباره گسترش روابط دو جانبه و همكاري در جامعه بين الملل در توكيو گرد هم آمدند. در اين نشست رئيسان جمهوري كاستاريكا، السالوادر، گواتمالا، هندوراس، نيكاراگوئه و نيز معاون رئيس جمهوري كشورهاي دومينيكن و پاناما حضور داشتند. اين براي نخستين بار از سال 6991 ميلادي است كه ژاپن و هفت كشور ياد شده چنين نشستي را در توكيو برگزار مي‌كنند. كشورهاي ياد شده به همراه برزيل گروه منطقه‌اي «سيستم همگرايي امريكاي مركزي» را تشكيل مي‌دهند. به نظر مي‌رسد كه يكي از اهداف نشست ياد شده جلب حمايت كشورهاي آمريكاي مركزي از قطعنامه پيشنهادي «گروه چهار» درخصوص افزايش شمار اعضاي دايمي شوراي امنيت باشد. ژاپن تلاش‌هاي ديپلماتيك گسترده‌اي را به منظور جلب حمايت كشورهاي جهان از اين قطعنامه شروع كرده است. ژاپن به همراه آلمان، هند و برزيل خواهان پيوستن دايم به شوراي امنيت سازمان ملل هستند.
◘ سران كشورهاي قاره آمريكا و شبه جزيره ايبري موسوم به «ايبرو آمريكا» مهر ماه آينده در شهر تاريخي «سالامانكا» در غرب اسپانيا گرد هم مي‌آيند. اين نشست كه پانزدهمين اجلاس سران اين كشورهاست، هدف بهبود گسترش روابط دو و چند جانبه ميان انان و تحكيم پيوندهاي تاريخي بازمانده از دوران استعمار را دنبال مي‌كند. نشست سران 22 كشور ايبرو آمريكا قرار است در 41 و 51 اكتبر – 22 و 32 مهر ماه – آينده برگزار شود. خانم «ماريا ترسا فرناندز دلا وگا» معاون اول نخست وزير اسپانيا هم اينك براي سفري ده روزه به آمريكاي لاتين رفته است تا سران شماري از كشورهاي آنجا را به حضور در نشست سالامانكا فرابخواند. او در همين راستا با «ريكاردو دو لاگوس» رئيس جمهوري شيلي در شهر «سانتياگو» - پايتخت - ديدار كرد و از وي خواست تا كشورش نقش بارزي در نشست آينده ايبرو آمريكا بر عهده بگيرد. اسپانيا دومين سرمايه‌گذاري 06 ميليارد دلاري اين كشور آمريكاي جنوبي را در اختيار دارد. نشست قبلي سران ايبرو آمريكا سال گذشته در كشور كاستريكا در آمريكاي مركزي برگزار شد كه در آن برخي از كشورهاي منطقه شركت نكردند.
◘ روساي جمهوري پنج كشور برزيل، آرژانتين، شيلي، اروگوئه و كاستاريكا در آمريكاي لاتين از برنامه خود براي حضور در نشست سران 22 كشور ايبرو آمريكا در سال جاري در شهر سالامانكاي اسپانيا خبر دادند .اين موضوع به عنوان نتيجه موفقيت آميز سفر ده روزه دوره‌اي خانم «ماريا ترسا فرناندز دلا وگا » معاون اول دولت اسپانيا به كشورهاي مزبور اعلام شد.
◘ براساس گزارش ها، دلا وگا در اين سفر علاوه بر تحكيم روابط دوجانبه با كشورهاي برزيل، آرژانتين، شيلي اروگوئه و كاستاريكا موفق به دريافت تعهد رسمي سران اين كشورها براي حضور در نشست كشورهاي ايبرو آمريكا در شهر سالامانكا شد. دولت اسپانيا قصد دارد تعهدي مشابه را در نشست وزيران اسپانيا و مكزيك كه در ماه سپتامبر در مكزيكو برگزار مي‌شود از «وينسنته فوكس» رئيس جمهور مكزيك دريافت كند. نشست سال گذشته سران ايبرو آمريكا در شهر «سان خوسه» كاستاريكا با عدم حضور شماري از روساي كشورهاي عضو با دلايل مختلف همراه شد و همين امر، خوسه لوييس رودريگز زاپاته رو» نخست وزير سوسياليست اسپانيا را بر آن داشت تا از تكرار چنين سرنوشتي براي نشست سالامانكا جلوگيري كند. دلا وگا اعلام كرد كه در نشست سالامانكا، وينسنته فوكس در مورد «مهاجرت» «ايگناسيولولادا سيلو» رئيس جمهوري برزيل درباره نقش «ايبرو آمريكا در دنياي جهاني شده» و زاپاته رو در مورد «شرايط اجتماعي اقتصادي» منطقه ايبرو و آمريكاي لاتين سخنراني خواهند كرد. وي گفت: فرصتي نيز براي سخنراني در اين نشست براي «ريكاردو لاگوس» رئيس جمهوري شيلي و «نستور كرچنر» رئيس جمهوري آرژانتين اختصاص خواهد يافت.
◘ سخنگويان دولت‌هاي كشورهاي قاره آمريكا در سانتياگوي شيلي در يك سمينار سازمان داده شده از طرف سازمان كشورهاي آمريكايي شركت كردند. در اين سمينار كارشناسان ميزگردها و بحث‌هايي را در خصوص مسائل مربوط به آگاهي‌هاي عمومي (Public information) در 43 كشور آمريكايي انجام دادند. خوزه ميگل اينسولزا دبير كل سازمان كشورهاي آمريكايي با تاكيد بر گرد هم آوردن سخنگويان دولت‌هاي كشورهاي قاره آمريكا گفت: در عصر جهاني سازي، دست يابي به اطلاعات و تكنولوژي ارتباطات، كليدي جهت تقويت حكومت دموكراتيك و تضمين شفافيت حكومت‌ها است.
◘ رئيس آژانس منطقه‌اي بهداشت عمومي گفت: درحاليكه حمل و نقل و زيرساخت‌هاي منطقه‌اي كارائيب بهتر شده اند، بايد ارائه خدمات بهداشت عمومي با كارآمد كردن اطلاعات و نظام‌هاي شناخت نيازها، كه در چهار دهه گذشته مورد بي توجهي قرار گرفته اند، تقويت شود. ميترا رز در ديدار با وزاري بهداشت شاخه منطقه‌اي سازمان بهداشت جهاني، 33 كشور عضو سازمان بهداشت پان امريكن ( PAHO )، گفت: برخي از برنامه‌ها و فعاليت‌هايي كه PAHO روي آنها در كارائيب كار مي‌كند در 5 يا 01 سال پيش غير قابل باور به نظر مي‌رسيدند. بيشتر اين پيشرفت‌ها با اصلاحات در زير ساخت‌هاي حمل و نقل ارتباطات از راه دور ميسر شده است. وي گفت: از سوي ديگر حوزه كارائيب از نظر اطلاعات، در منطقه‌اي كه خدمات در مورد آمارهاي ضروري در 04 سال پيش قوي بود، ضعيف باقي مانده و اكنون عملا از بين رفته است. ميترا رز تاكيد كرد: با اين وجود ضروري است PAHO استراتژي همكاري فني را با حوزه كارائيب در كل آن تقويت كند، همچنان كه با تك تك دولت‌هاي اين حوزه نيز آن را ادامه مي‌دهد. وي گفت كه ما كارهاي زيادي براي انجام در خصوص زير ساختارها داريم.

◄تحولات حقوق بشري در حوزه آمريكاي مركزي

◘ مكزيك:
انقلابي معروف آمريكاي لاتين يعني ماركوس كه رهبري زاپاتيست‌هاي مكزيك را بر عهده داشته است، براي نخستين بار طي چهار سال اخير از مخفيگاه خود در جنگل‌هاي اين كشور خارج شده است و مي‌خواهد با تغيير فعاليت‌هاي گروه خود آن را به يك سازمان سياسي مخالف خشونت تبديل كند. ارتش آزاديبخش ملي زاپاتيست‌ها اخيرا اعلام كرده كه مي‌خواهد سياست‌هاي خود را همسو با فعاليت‌هاي سياسي در مكزيك كند. ماركوس در سخنان خود درباره ورود به صحنه سياسي گفته است: هواداران اعضاي ارتش زاپاتيست‌ها پيش از برگزاري انتخابات در مكزيك دست به يك رشته فعاليت‌هاي سياسي در نواحي مختلف كشور خواهند زد تا كارگران، دانشجويان و فعالان سياسي را تحت لواي سياست‌هاي جناح چپ گرد هم بياورند.
ارتش آزادي بخش ملي «زاپاتيستا» براي شركت در انتخابات رياست جمهوري سال آينده مكزيك اعلام امادگي كرد. شورشيان زاپاتيستا مكزيك پس از چهار سال سكوت ناگهان اعلام كردند كه با تشكيل يك جنبش سياسي ملي قصد دارند در انتخابات رياست جمهوري مكزيك در تابستان سال آينده شركت كنند. آسوشيتدپرس گزارش داد كه «سابكوماندانته ماركوس»، رهبر شورشيان زاپاتيستا، كه در كارمن پاتاته در جنگل لانكاندون پناهگاه شورشيان زاپتيستا در ميان شبه نظامياني كه نقاب به چهره داشتند با رهبران گروه‌هاي سرخ‌پوست مكزيك ديدار و گفت‌وگو داشت با انتقاد از گروه‌هاي سياسي مكزيك گفت: «آنچه از احزاب سياسي كه اينك براي تصدي رياست جمهوري رقابت مي‌كنند، ديده ايم عبارت بوده است از فريب، دروغ، ريشخند و تحقير».
وي افزود: «نهضت ما ديگر به ارتش آزادي بخش ملي زاپاتيستا محدود نخواهد شد و به تمامي مردم مكزيك اجازه خواهيم داد به ما بپيوندند و نشان دهند آيا خواهان حضور زاپاتيستا در عرصه سياست مكزيك هستند يا خير. » اظهارات ماركوس حاكي از آن است كه زاپاتيستا ديگر مانند گذشته به سلاح متكي نخواهد بود اما وي در اظهارات خود هيچ گونه اشاره‌اي به اين نكته نكرد كه آيا گروه زاپاتيستا قصد دارد تن به خلع سلاح دهد يا خير، اضافه مي‌شود كه ارتش آزادي بخش ملي زاپاتيستا، 11 سال پيش با خروج از جنگل‌هاي مكزيك چند شهر اين كشور را در منطقه چياپاس مكزيك اشغال كرد. اين گروه مبارزات خود را با نام سوسياليسم و احقاق حقوق سرخ پوستان انجام مي‌دهد.
◘ تنش سياسي بر سر مهاجرت غيرقانوني و قاچاق مواد مخدر، در منطقه مرزي آمريكا و مكزيك، بالا گرفته است. افزايش تنش بين دو كشور، پس از آن بالا گرفت كه «وينسنته فوكس » رئيس جمهوري مكزيك از عدم همكاري مقامات آمريكايي براي رفع مشكلات مرزي دو كشور انتقاد كرد. به نوشته فايننشال تايمز، دو مقام دولت آمريكا به تازگي اوضاع مرزي بين دو كشور را داراي حالت اضطراري توصيف كرده بودند. فايننشال تايمز به نقل از رئيس جمهوري مكزيك نوشت: «خواسته من از دولت آمريكا اين است كه به جاي آنكه تنها پيشنهاد ارائه كنيم و به جاي آن كه هر يك از ما جداگانه در پشت مرز خود دست به اقداماتي بزند براي رفع مشكلات مرزي، با يكديگر همكاري كنيم. «وينسنته فوكس» با اشاره به خشونتهاي مربوط به مواد مخدر در مرز آمريكا پرسيد: «تمام مواد مخدري كه به بازارهاي مصرف مكزيك مي‌رسد، از مرز آمريكا مي‌گذرد، آمريكايي‌ها در آن طرف چه مي‌كنند؟» «توني گارزا» سفير آمريكا در مكزيك كه دوست «جرج بوش» رئيس جمهور آمريكا نيز محسوب مي‌شود در اين خصوص گفت: « خشونت سراسر منطقه مرزي بين دو كشور، از «ماتاموروس» تا «تيجوانا» را فراگرفته و در حال ويران كردن ساختار اجتماعي و اقتصادي جوامع مرزي ما است». «گارزا» در يك موضع تهديد‌آميز عليه مكزيك گفت: «هرچه خشونتهاي مرزي بيشتر ادامه يابد. براي بسياري از مردم آمريكا سخن گفتن درباره مكزيكي‌ها به عنوان شريك قابل اعتماد ما در منافع دوجانبه، سخت‌تر خواهد شد.»

◘ السالوادور:
◘ پنجمين گروه نظاميان السالوادوري متشكل از 083 نفر اين كشور را به مقصد عراق ترك كردند تا به ساير نظاميان السالوادوري حاضر در عراق بپيوندند. به گزارش روز جمعه خبرگزاري فرانسه از كومالاپا، يك بوئينگ 757 حامل 081 نفر در ساعت05/51 به وقت محلي از پايگاه دوم هوايي كوماپالا واقع در 44 كيلومتري جنوب السالوادور، پايتخت اين كشور به پرواز درآمد. در ادامه دو هواپيماي ديگر هر كدام حامل يكصد نظامي اين پايگاه را ترك كردند. چهارمين گروه نظامي السالوادور قرار است در پايان ماه اوت به كشور خود بازگردند. «آنتونيو ساكا»، رئيس جمهوري السالوادور تاكيد كرد تا زماني كه ساير كشورهاي ائتلاف نيروهاي خود را در عراق حفظ كنند، نظاميان خود را از عراق خارج نخواهد كرد. نظاميان السالوادوري در منطقه بابل، جنوب بغداد مستقر شده‌اند. السالوادور آخرين كشور آمريكاي لاتين است كه به عراق نيرو اعزام كرده است. پس از حملات 11 مارس 4002 در مادريد و خروج اسپانيا از عراق، كشورهاي هندوراس، نيكاراگوئه و جمهوري دومينيكن نيروهاي خود را از ائتلافي كه غالبا از نظاميان آمريكايي و انگليسي در عراق تشكيل شده است، خارج كردند.
◘ صدها دانشجوي السالوادوري كه به توافقنامه تجارت آزاد بين آمريكا و كشورهاي آمريكاي مركزي اعتراض داشتند، با گذاشتن كلاه «عمو سام» بر سرشان، خواستار لغو اين قرارداد شدند كه به اعتقاد آنها صرفا به سود آمريكاست. اين در حالي است كه بسياري از سازمان‌هاي غير دولتي از جمله پزشكان بدون مرز هم نسبت به عواقب توافق تجارت آزاد ميان آمريكا و كشورهاي آمريكاي مركزي (به علاوه جمهوري دومينيكن) هشدار داده‌اند. اين توافقنامه كه اخيرا در كنگره آمريكا به تصويب رسيده است عواقب زيان باري بر نيازهاي اوليه و فوري شهروندان بسياري از كشورهاي فقير آمريكاي لاتين خواهد داشت.

◘ نيكاراگوئه:
◘ روني آدولفو اوليواس، روزنامه نگار در شهر استيلي در 051 كيلومتري شمال ماناگوا به قتل رسيد. اوليواس خبرنگار روزنامه «لاپرنسا» گزارشگر اديو «ليبراسيون» و رئيس شاخه شهر استيلي اتحاديه روزنامه نگاران نيكارگوئه بود. اوليواس توسط يك راننده تاكسي هدف دو گلوله قرار گرفت و قاتل از صحنه جنايت گريخت. اوليواس اخيرا مقالاتي در مورد قاچاق مواد مخدر نوشته بود. فدراسيون بين‌المللي روزنامه‌نگاران (IFJ) از مقامات نيكاراگوئه خواست اظهاراتي را كه ادعا مي‌كنند قتل اوليواس فقط ناشي از يك مشاجره شخصي بين اوليواس و راننده تاكسي بوده است، قبول نكنند. IFJ با پيوستن به دعوت سازمان‌هاي مطبوعاتي نيكاراگوئه همچنين از مقامات مي‌خواهد به طور جامع و به روشي كاملا روشن در مورد قتل اين روزنامه نگار، بويژه اينكه آيا دليلي مبني بر دست داشتن قاچاقچيان مواد مخدر در اين جنايت وجود دارد، تحقيق كند.

◘ كاستاريكا:
◘ آژانس پناهندگان ملل متحد نگراني خود را در خصوص اثرات يك قانون جديد مهاجرت در كاستاريكا كه راجع به پناهندگان و پناهجويان بوده و به تصويب نهايي نزديك شده است، اعلام كرد و قانونگذاران را به بازنگري در عناصر اساسي مرتبط با وضعيت پناهندگان، بازگشت اجباري و حق كارفرما فرا خواند. جنيفر پاگونيس، سخنگوي كميسارياي عالي پناهندگان ملل متحد، در ژنو گفت: ما مصرانه از دولت كاستاريكا مي‌خواهيم كه قانون جديدي را كه به طور موثر با مسائل مهاجرت موجود در كشور در ارتباط بوده و همزمان تعهدات حقوق بشري ملل متحد را رعايت كند، به تصويب برساند. او گفت كميسارياي عالي پناهندگان ملل متحد به سنت ديرينه دولت كاستاريكا در پذيرش پناهجويان و پناهندگان، بويژه در دوران جنگ‌هاي آمريكاي مركزي در دهه 0891 و پذيرش كنوني شمار قابل توجهي از پناهندگان كلمبيايي ارج مي‌نهد. آژانس همچنين پي‌برده است كه نياز به مدرنيزه كردن قانونگذاري در كاستاريكا به منظور انعكاس واقعيات جديد مهاجرت از جمله قاچاق اشخاص و مهاجران به عنوان چالشي واقعي در مهاجرت‌هاي پناهندگان، وجود دارد. وي گفت: ما با اين وجود معتقديم كه تعدادي از مقررات قانون پيشنهادي، محدود كننده و مخالف با روح كنوانسيون پناهندگان 1591 هستند. اين امر مي‌تواند به وخامت جو غير دوستانه قبلي نسبت به پناهندگان و پناهجويان در كشور بيانجامد. وي تصريح كرد كه قانون پيشنهادي هيچ تعريفي از پناهنده، آنطور كه در كنوانسيون 1591 آمده و كاستاريكا نيز عضو امضايي آن است، به عمل نيامده است و هيچ توجهي به اصول كليدي فردي بودن مجازات ها، يا بازگشت اجباري مهاجران نشده است. با وجود اينكه اين اصول در قانون اساسي كاستاريكا آمده اند. كميسارياي عالي پناهندگان ملل متحد در طي سال‌هاي گذشته دولت كاستاريكا را به همكاري در خصوص قانون جديد فراخواند. پاگونيس گفت: ما به اين اميد كه هر قانون جديد در مورد پناهجويان و پناهندگان از حقوق آنان دفاع خواهد كرد، به همكاري هايمان با دولت ادامه خواهيم داد.

◘ گواتمالا
◘ در جريان درگيري ميان گروه‌هاي تبهكار رقيب در چند زندان درگواتمالا دست كم 03 زنداني كشته و بيش از 05 زنداني زخمي شده اند. صدها مامور مسلح پليس و سرباز در زندان‌ها مستقر شده و با شليك گاز اشك‌آور آنها را تحت كنترل درآوردند. دست كم 81 نفر در جريان نبردي در يك زندان معروف به «سياهچاله» در جنوب «گواتمالا سيتي»، پايتخت، كشته شدند. مقام‌هاي دولتي گفتند كه اين عده در اثر جراحات ناشي از تيراندازي و انفجار نارنجك‌هاي دستي جان باختند. رئيس سازمان زندان‌هاي گواتمالا گفت كه هشت نفر نيز در دارالتأديب « پاوون » در نزديكي پايتخت جان باختند. آريل گوئررو، كميسر زندان ها، گفت كه درگيري زماني روي داد كه اعضاي يك گروه تبهكار به سوي رقباي خود آتش گشودند. گروه‌هاي تبهكار خياباني موسوم به «ماراس» در آمريكاي مركزي پديده‌اي همه گير هستند و به رقابت شديد و خشونت بدنام شده‌اند.

◄ ج ) تحولات حقوق بشري در حوزه كارائيب
هائيتي:

◘ بيش از 60 حزب سياسي در انتخابات هائيتي كه قرار است اواخر امسال برگزار شود، ثبت نام كرده‌اند. رئيس هيأت سازمان ملل در هائيتي گفت: «هيأت سازمان ملل اجازه نخواهد داد كه اشخاص وابسته به رژيم پيشين از رقابت كانديداها جلوگيري كرده يا مردم را از شناختن آنان محروم كنند.»
هيأت ثبات سازمان ملل در هائيتي MINUSTAH) ) از زمان بركناري آريستيد در فوريه 2004 بيش از يك سال را به برقراري نظم در اين كشور به خصوص در دو محله فقير نشين بل اير و سيته سولي در پرتوپرنس، پايتخت، صرف كرده است. خوان گابريل والدس، نماينده ويژه دبير كل در هائيتي گفت: «MINUSTAH» در حد اختيارات خود براي وارد آوردن ضربه به كساني كه فقط زبان خشونت و سلاح را مي‌فهمند استفاده خواهد كرد.»
وي با بيان اينكه همه احزاب موافقت كرده‌اند كه 30 درصد از كانديداها به زنان اختصاص يابد، گفت: ما معتقد به يك پروسه انتخاباتي فراگير هستيم زيرا آن اعطا كننده يك مشورعيت عميق است. والدس گفت: كميسيون انتخاباتي دولتي، زمان ثبت نام راي‌دهندگان را براي انتخابات زمان بندي شده نوامبر و دسامبر به 6 هفته يعني تا 15 سپتامبر، افزايش داده است. بيش از 429 مركز براي ثبت نام راي دهندگان فعاليت خواهند كرد. وي احزاب سياسي را به ارائه برنامه‌هاي عيني براي حل مشكلات بزرگ اجتماعي، اقتصادي و امنيتي، كه كشور با آنها مواجه است فراخواند.
◘ نيروهاي حافظ صلح ملل متحد با گشت زني در محله فقير نشين بل اير و آزاد سازي يك فرد ربوده شده در منطقه به نبرد عليه آدم ربايي ادامه مي‌دهند. اين نيروها گفتند از اواسط ماه پيش آدم ربايي به شكل چشمگيري كاهش يافته است.
با نزديك شدن يك واحد برزيلي از هيأت ثبات سازمان ملل در هائيتي به يك گروه مظنون، آنان يك قرباني آدم ربايي را رها كرده و فرار كردند. اين هفتمين فرد آزاد شده در هفت هفته گذشته است. گابريل والس، نماينده ويژه دبير كل در هائيتي، با بيان اينكه خشونت فقط به شكست منجر خواهد شد، از گروه‌هاي مسلح خواست تا خلع سلاح شده و وضعيت حقوقي خويش را باز يابند.
وي گفت: MINUSTAH با كساني كه درگير خشونت هستند آماده گفتگو است و به آنها فرصت پيوستن به برنامه خلع سلاح، برگشتن به جامعه و ادغام دوباره را مي‌دهد. والدس در ديدار با زناني كه نامزد انتخابات پارلماني خواهند شد گفت: به زنان چهارچوب گسترده تري براي بيان ديدگاه هايشان از جمله شركت در فعاليت‌هاي آموزشي و شركت در تهيه بروشور براي زنان اين كشور كارائيب، داده خواهد شد.
◘ هيأت ثبات سازمان ملل در هائيتي با اجراي يك دوره آموزشي در مورد حمايت از كودك، از احزاب سياسي رقابت كننده در انتخابات آينده خواست كودكان را، به دليل اينكه هيچ كس مسئوليت حقوق آنان را به خصوص در دوران جنگ نمي‌پذيرد، در مركز طرح‌هاي خود قرار دهند. آندره آس براندرواتر، كارشناس حمايت از كودكان هيأت سازمان ملل درهائيتي، گفت: كودكان نخستين قربانيان جنگ‌ها هستند، بنابراين نظارت بر حقوق آنان و تقويت ظرفيت ملي براي تعليم دادن كساني كه در امور كودكان كار مي‌كنند از اهميت برخوردار است.
آدريانو گونزالس رگرال، نماينده يونيسف، نيز گفت: احزاب سياسي بايد با واقعياتي كه كودكان هائيتي روبرو هستند، آشنا شده و برنامه خود را به طرح‌هاي عملي‌اي تغيير دهند كه توسط آنها بتوانند با سوء استفاده جنسي، خشونت و فقدان آموزش و پرورش مقابله كنند. او اضافه كرد احزاب بايد اين كار را در حين و بعد از انتخابات انجام دهند. حدود 40 حزب سياسي در اين دوره آموزشي شركت كردند.
◘ سازمان كشورهاي آمريكايي (OAS) رضايت خود را از باز بودن و عملكرد 427 دفتر ثبت نام راي دهندگان در هائيتي و همچنين از تعداد ثبت‌نام‌كنندگان راي دهنده اعلام كرد.
اينسولزا دبيركل اين سازمان گفت: مردم هائيتي تعهد قوي خود را به شركت در انتخابات با ثبت نام 3/1 ميليون نفر و دريافت كارت هويت ملي شان نشان دادند. برنامه كمك فني 0OAS ( Technical Assistance Programme OAS Electoral ) در حال فراهم كردن پشتيباني از اقدامات ثبت نام به عمل آمده توسط شوراي عالي انتخاباتي كشور است.
اقدام اخير OAS در اعلام يك روز به عنوان روز ملي ثبت نام جزء كليدي استراتژي اين سازمان براي پشتيباني و ترويج جو مدني پروسه انتخاباتي و بويژه رقابت در ثبت نام بود.
◘ مردم هائيتي يك كشيش كاتوليك را كه از طرفداران آريستد رئيس جمهوري سابق اين كشور بود، به جرم دست داشتن در قتل شاعر و روزنامه نگار مشهور اين كشور ژاك روش دستگير كرده اند. صدها نفر از افراد خشمگيني كه در مراسم تشييع جنازه روش شركت كرده بودند به خانه كشيش جرارد ژان جاسته حمله كرده و با سردادن شعارهايي خواستار دستگيري وي از سوي پليس شدند.
اين افراد معتقدند كه روش توسط اين كشيش كشته شده است. مردم پيش از آنكه پليس بتواند خود را به اين كشيش برساند و او را بازداشت كند مفصل او را كتك زدند. اين در حالي است كه هنوز مشخص نيست اين كشيش چه نقشي در قتل اين روزنامه نگار دارد. با اينحال جرم وي مبني بر نگهداري اسلحه و تهييج اطرافيان به مبارزه مسلحانه به نفع آريستد قطعي است و به زودي براي هر دو اتهام محاكمه خواهد شد. وي در بازجويي اوليه هرگونه دخالت در قتل روش را تكذيب كرده است. ژاك روش شاعر و روزنامه نگار معروف هائيتي چند هفته پيش ابتدا در پورتو پرنس توسط افراد ناشناس ربوده شد و سپس پليس جنازه او را در حاليكه به طرز فجيعي كشته شده بود كشف كرد. روش، شاعر، نويسنده و روزنامه نگار معروفي بود كه به عنوان دبير بخش فرهنگ و اجتماعي روزنامه لو ماتين كار مي‌كرد. وي همچنين مفسر ورزشي راديو Ibo در پورتو پرنس بود.
◘ از سوي ديگر بيل گيليگي، وكيل جان جرارد جاسته گفت كه وي اكنون در كانون ملي اصلاح و تربيت هائيتي در بازداشت به سر مي‌برد. به گفته وي اتهامات تازه عليه اين كشيش «تقبيح مقامات در ملأ عام» و «تحريك به خشونت» است. تحريك به خشونت اتهامي است كه حكومت جديد عليه وزير كشور سابق هائيتي، يوون نپتون، زده است. وي بدون محاكمه علني به يك سال زندان محكوم شده است.
وكلا درهائيتي بر اين عقيده‌اند كه هيچ مبناي قانوني براي متهم كردن جاسته وجود ندارد. آنان مي‌گويند كه حكومت موقت وي را حداقل تا بعد از انتخابات زمانبندي شده در بازداشت نگه خواهد داشت مگر اينكه فشارهاي بين المللي دولت را مجبور كند كه به نحو ديگري عمل كند.
به نوشته يك سايت اينترنتي، مقامات داخلي از جان جاسته به دليل طرفداري از فقرا، حقوق بشر، آزادي زندانيان سياسي و بازگشت ژان برتران آريستد، رئيس جمهور مخلوع، به عنوان خطرناك‌ترين فرد در هائيتي ياد مي‌كنند.

◘ كوبا
◘ پليس كوبا 22 نفر از جمله سه نفر از رهبران مخالف دولت اين كشور كه قصد برپايي راهپيمايي براي زندانيان سياسي را داشتند، دستگير كرد. شبكه تلويزيوني يورونيوز در عين حال از برپايي تظاهرات گروهي از طرفداران « فيدل كاسترو » و رهبر كوبا در مقابل منازل مخالفان دولت كه براي آزادي زندانيان سياسي، قصد برپايي تظاهرات در مقابل سفارت فرانسه در «هاوانا» را داشتند، خبر داد. يورونيوز افزود: اين حوادث در حالي روي داد كه كوبا در آستانه برگزاري پنجاه و دومين سالروز انقلاب قرار دارد.
اواخر هفته گذشته نيز يكي از رهبران مخالف كاسترو كه در سال 2003 بر اثر فشار كشورهاي غربي آزاد شده بود، بازداشت شد.
◘ مخالفان در كوبا گفتند دولت اين كشور 9 نفر از مخالفان سياسي بازداشت شده از جمله «مارتا بئاتريس روكو» را آزاد كرد. اين 9 نفر يك روز پس از بازداشت كه در اقدام اخير دولت كوبا عليه مخالفان سياسي اين كشور صورت گرفته بود، آزاد شدند. روكو، يك اقتصاد دان 60 ساله و رئيس «انجمن پيشبرد جامعه مدني» است كه روز جمعه تظاهرات اعتراض آميزي را در برابر سفارت فرانسه در هاوانا، پايتخت كوبا ترتيب داده و خواستار آزادي زندانيان سياسي از زندان‌هاي كوبا شده بود. گفته مي‌شود اكثر كساني كه روز جمعه بازداشت شدند از اعضاي اين گروه بودند.
◘ از سوي ديگر ايالات متحده آمريكا اين بازداشتها را محكوم كرده و از حكومت كوبا خواسته است همه كساني را كه در بازداشت دارند آزاد سازند و به گفته آمريكا به «سركوب اسف انگيز» پايان دهند.
آدام ارلي Adam Ereli سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا همچنين گفت گزارشهاي موثقي وجود دارد دال بر اينكه عده‌اي كه از حمايت دولت برخوردارند در اطراف خانه‌هاي دگر انديشان گرد آمده و آنها را تهديد كرده اند.
دگر انديشان هنگامي بازداشت شدند كه پيشاپيش جمعيت مقابل سفارت فرانسه در هاوانا به تظاهرات پرداختند، و خواستار آزادي زندانيان سياسي شدند. فرانسه اخيراً، با دعوت از مقامات كوبايي براي شركت در آئين روز باستيل روابط خود را با كوبا به حالت عادي درآورده است.
◘ سازمان خبرنگاران بدون مرز نگراني خود را از محاكمه « لاماسيل كوتيرز رومر » روزنامه نگار، به اتهام «نافرماني مدني» و «مخالفت با مقامات» در دادگاه محلي شهر نووا گرونا اعلام كرد. اين سازمان گفت: حكومت كوبا يك بار ديگر به روزنامه نگاراني كه جرأت حرف زدن از واقعيات اعمال ديكتاتوري حكومت را دارند، پوزبند مي‌زند.
اتهامات كوتيرز مربوط به وقايع 14 جولاي است كه وي توسط سه مأمور امنيتي به مدت 7 ساعت به طور خود سرانه بازداشت شد. اين روزنامه نگار زن به هنگام مقاومت در برابر تهيه عكس، فيلم و اثر انگشت از وي آسيب ديد. كوتيزر ممكن است به حبس خانگي از يك تا دو سال محكوم شود. وي به سازمان خبرنگاران بدون مرز گفت: اگر به حبس خانگي محكوم شوم، قادر به انجام فعاليت‌هاي روزنامه نگاري نخواهم بود.
◘ فدراسيون بين المللي انجمن‌ها و موسسات كتابخانه‌اي (ايلفا) از دولت‌هاي كوبا و آمريكا خواست تا هرگونه موانع دسترسي نامحدود به اطلاعات را از بين ببرند.
ايلفا گفت اخيراً «كاروان صلح كشيشان» (Pastors for Peace Convey) در مرز آمريكا با مكزيك توسط وزارت بازرگاني آمريكا متوقف شد. بنا به گفته سازمان دهندگان اين كاروان، كه هر ساله هدايايي را از مردم آمريكا براي كوبا جمع‌آوري مي‌كند، مقامات وزارت بازرگاني آمريكا قسمت زيادي از كمك‌هاي انساندوستانه جمع‌آوري شده براي كوبا را، كه اكثراً تجهيزات كامپيوتر بودند، متوقف كردند.
چنين برداشت مي‌شود كه توقيف اين تجهيزات، كه تحريم رسماً شامل آنها نمي‌شود، تحت عنوان تحريم‌هاي آمريكا عليه كوبا صورت گرفته باشد. ايلفا از دولت آمريكا مي‌خواهد موانع دسترسي به اطلاعات و تعاملات حرفه‌اي كه توسط تحريم‌ها و ساير خط مشي‌هاي دولت آمريكا اعمال مي‌شوند، را از ميان بردارد. ايلفا تاكيد كرد: ما با اصرار از دولت آمريكا مي‌خواهيم تا در خط مشي هايش نسبت به تقسيم اطلاعات و تكنولوژي اطلاعات با مردم كوبا، تساهل به خرج دهد.
◘ دولت آمريكا ديروز يكي از كاركنان عالي رتبه زبده كنگره را به عنوان هماهنگ كننده ويژه در امور كوبا و مسئول نظارت بر تلاش‌ها براي سرعت بخشيدن به سرنگوني فيدل كاسترو منصوب كرد.
كاندوليزا رايس وزير خارجه آمريكا اعلام كرد: «كاليب مك كري» را به عنوان هماهنگ كننده ويژه انتقال قدرت در كوبا منصوب كرده است. رايس مدعي شد ملت كوبا شايسته مشاركت در پيشرفت دموكراتيك امريكايي‌ها هستند و واشنگتن قصد دارد با كمك «مك كري» و ديگران فرا رسيدن روزي را تسريع بخشد كه كوباي آزاد ديگر در حد يك خيال و رويا نباشد و به واقعيت بپيوندد.
دولت آمريكا در ساليان اخير بر شدت اعمال فشار بر دولت فيدل كاسترو رهبر كوبا افزوده است و سال گذشته نيز براي محدوديت سفر به كوبا و انتقال پول به اين كشور مقرراتي وضع كرد. «‌مك كري» پيشتر يكي از اعضاي كميته روابط بين‌المللي مجلس نمايندگان آمريكا بود.
◘ دولت كوبا از راي يك دادگاه تجديدنظر در مورد غيرمنصفانه بودن احكام مجازات 5 شهروند كوبايي در سال 2001 در دادگاهي در شهر ميامي ايالت فلوريدا به اتهام فعاليت در يك تشكيلات جاسوسي و تلاش براي گردآوري اطلاعات در مورد تأسيسات نظامي ايالات متحده و تبعيديان كوبايي و انتقال اين اطلاعات به دولت خود محاكمه و دست كم به 15 سال زندان محكوم شدند.
وكلاي مدافع اين افراد در دادگاه تجديدنظر استدلال كردند كه به دليل حضور جامعه منتفذ مهاجران كوبايي مخالف دولت كاسترو در ايالت فلوريدا راي هيأت منصفه جهت دار و غير منصفانه بوده است.
5 متهم پرونده جاسوسي در جريان رسيدگي به جاسوسي اعتراف كردند اما گفتند كه هدف آنان پيشگيري از اجراي حملات عليه دولت فيدل كاسترو بوده است.
آنان تلاش براي ضربه زدن به منافع ملي آمريكا را رد كردند و فعاليت خود را متوجه دولت يا ملت آمريكا ندانستند. مقامات كوبايي از راي قاضي آمريكايي به عنوان يك پيروزي ملي ياد كرده اند. لغو احكام دادگاه بدوي به معني آن است كه اين افراد بايد مجدداً محاكمه شوند.
◘ «فيدل كاسترو» رئيس جمهوري كوبا مصرانه از واشنگتن خواست پنج كوبايي مشكوك به جاسوسي در آمريكا را كه در اين كشور زنداني شده‌اند آزاد كند. مطبوعات كوبا گزارش دادند: كاسترو اين درخواست را پس از آن مطرح كرد كه موفق شد با هرناندز يكي از كوباييهاي مظنون به جاسوسي تلفني صحبت كند.
كاسترو روز شنبه در هفتاد و نهمين سال تولد خود در حال ملاقات با خانواده‌هاي پنج كوبايي زنداني شده در آمريكا بود كه در حين اين ملاقات يكي از زندانيان اجازه يافت با همسر خود در هاوانا تماس بگيرد و در نتيجه كاسترو موفق شد با وي صحبت كند.
رئيس جمهوري كوبا به هرناندز گفت تصميم يك دادگاه استيناف آمريكا مبني بر معلق كردن احكام محكوميت «پيروزي حق بود كه در چارچوب بهترين سنت مردم آمريكا حاصل شد» وي افزود: «بهترين كاري كه آنان مي‌توانند انجام دهند آزادي يا محاكمه شما بود كه اقدام دوم براي آنان بدتر خواهد بود»، هرناندز در سال 1998 به همراه «آنتونيوس گوير رودريگز»، «فرناندز گونزالس لورت»، «ريمون لابانينو سالازارو» و «رنه گونزالس سهورت» چهار كوبايي مظنون ديگر دستگير شد.
◘ فيدل كاسترو پنجاه و دومين سالروز انقلاب خود را در ميان موج هواداران متعصب خود گرامي داشت و اين در حالي است كه نارضايتي عمومي از گرماي طاقت فرساي هوا در اثر ناكارآمدي سيستم الكتريكي كشور رو به افزايش است.
فيدل كاسترو در اين مراسم به ايراد سخنراني پرداخت. اين در حالي است كه گرماي طاقت‌فرساي هوا و ساعت‌هاي طولاني خاموشي در كوبا خشم مردم اين كشور را باعث شده و اعتراض ضد دولتي پراكنده نيز در حين برگزاري مراسم در هاوانا به وقوع پيوست.
بحران اخير انرژي در كوبا وخيم‌ترين چالش پيش روي كاسترو در 46 سال حكومت وي است. كاسترو زماني به مشكل سيستم الكتريكي كشورش پي برد كه وزير انرژي خود را از كار بركنار كرد.
◘ با فرارسيدن هفتاد و نهمين سالروز تولد «فيدل كاسترو» رئيس جمهوري كوبا، هزاران نفر از طرفداران در «هاوانا» با تجمع در مقابل خانه مخالفين و سردادن شعارهايي در حمايت از كاسترو، براي او جشن تولد گرفتند.
به گزارش شبكه تلويزيوني سي ان ان، كاسترو كه در مقايسه با رهبران و روساي جمهوري ساير كشورهاي جهان، بالاترين ركورد را از نظر مدت زمان رياست جمهوري از آن خود كرده است، به تازگي اعلام نمود، هنوز هم قصد ندارد بازنشسته شود و مي‌خواهد به تلاش‌هاي خود براي اصلاح سيستم اقتصادي كوبا ادامه دهد. كاسترو كه يكي از مخالفين بوش رئيس جمهوري آمريكا محسوب مي‌شود، سعي دارد با امضاي قراردادهاي اقتصادي و تجاري با ساير كشورها اوضاع اقتصادي كوبا را بهبود بخشد.
◘ شبكه خبري بي بي سي تعداد جهانگردان بازديد كننده از كوبا را در سال 2004 دو ميليون تن اعلام كرد و محاصره اقتصادي «واشنگتن» ضد «هاوانا» را شكست خورده دانست.
شبكه تلويزيوني بي بي سي گفت: با اجراي برنامه‌هاي مدون از سوي دولت كوبا تعداد جهانگردان بازديد كننده از اين كشور از 340هزار تن در سال 1990 به دو ميليون تن در سال گذشته مسيحي افزايش يافته است.
بي بي سي افزود: دولت كوبا توانسته است با رشد چشمگير در جذب گردشگران خارجي عملاً محاصره اقتصادي آمريكا را بشكند و 60 درصد ارز خارجي مورد نياز خود را از راه جذب جهانگردان تأمين كند.
براساس اين گزارش گردشگران عمدتاً از كانادا، آمريكاي جنوبي و اروپا راهي كوبا مي‌شوند. به گفته بي بي سي، هاوانا درصدد جذب هفت ميليون جهانگرد خارجي طي چند سال آينده است و براي تحقق اين امر برنامه‌هاي مدني طراحي كرده است.
بي بي سي گفت: در حالي كه آمريكا با هدف ايجاد مانع بر سر راه دولت «فيدل كاسترو» براي جذب ارز خارجي سال‌هاست كه اتباع خود را از سفر به كوبا منع قانوني كرده است، تعداد قابل توجهي از شهروندان آمريكايي با گذر از موانع قانوني به كوبا سفر مي‌كنند.
◘ جمهوري اسلامي ايران و كوبا به منظور گسترش همكاريهاي فرهنگي و پستي ميان دو كشور، تمبر مشترك منتشر مي‌كنند. « احمد ادريسيان» سفير ايران در كوبا اين مطلب را پس از ديدار با «آلبرتو پرز رومر» سرپرست شركت پست كوبا اعلام كرد.
◘ ادريسيان گفت: در اين ديدار راه‌هاي گسترش و توسعه همكاريهاي دوجانبه در بخش پست بررسي و در خصوص انتشار تمبر مشترك موافقت شد.
وي افزود: طرف كوبايي با استقبال از گسترش همكاريهاي پستي با ايران خواهان آن شد كه به دليل همكاريهاي گسترده پستي ميان كوبا و ونزوئلا، اين طرح به صورت سه جانبه ميان ايران، كوبا و ونزوئلا دنبال شود.

◘ گوانتانامو
◘ در پي تأييد خبر اعتصاب غذاي 52 زنداني در پايگاه گوانتانامو توسط ارتش آمريكا، اطلاعات درباره جزئيات شكايات اين زندانيان در اختيار مركز حقوق قانون اساسي، يك گروه مستقل مدافع حقوق مردم كه دفتر آن در نيويورك است، قرار داده شده است، مركز حقوق اساسي مي‌گويد در اين اردوگاه كه كسي حق بازديد از آن را ندارد حدود 500 زنداني نگاهداري مي‌شوند. به گفته وكلاي اين مركز، زندانيان گفته‌اند فهرستي از 9 درخواست تهيه كرده‌اند كه مي‌گويند در نظر دارند ان را به مسئولين زندان تسليم كنند. زندانيان همچنين خواستار بهره مند شدن از محاكمه منصفانه شده‌اند.
◘ در حالي كه 52 تن از زندانيان گوانتانامو در اعتراض به وضعيت خود دست به اعتصاب غذا زده‌اند، كاخ سفيد تهديد كرد در صورتي كه سنا قصد نظارت بر برخورد پنتاگون با زندانيان يا تشكيل كميته براي بررسي وقايع زندان گوانتانامو و هر جاي ديگر را داشته باشد لايحه 442 ميليارد دلاري برنامه دفاعي سال آينده را وتو خواهد كرد.
كاخ سفيد با انتشار بيانيه‌اي اعلام كرد، چنين لوايحي دخالت در امر محافظت از آمريكايي‌ها در برابر تروريسم است.
جمهوري خواهان كميته نظامي سنا در حال بررسي مجموعه اصلاحيه‌هايي به منظور جلوگيري از بدرفتاري بيشتر در رابطه با زندانيان ابو غريب و بازجويي‌هاي سخت و تحقير آميز در گوانتانامو هستند.
◘ چند شخصيت برجسته جهاني از جمله سه نفر از برندگان صلح نوبل، تاكيد كردند آمريكا به خاطر سو رفتار نظاميان خود در گوانتانامو، بايد اين زندان را تخليه كند.
اين درخواست توسط سه تن از برندگان صلح نوبل به نامهاي نادين گورديمر، ريگو بترا مانچو، آدلفو پرز اسكوبيل و همچنين شخصيت‌هاي برجسته و روشنفكراني مانند نوام چامسكي و سليم لامارتي مطرح شده است.
◘ رئيس جمهور اسبق آمريكا محبوس كردن مظنونان در زندان «گوانتانامو» را مايه شرمساري دولت اين كشور دانست.
«جيمي كارتر» طي سخناني در انگليس گفت: زنداني كردن مظنونان تروريست در «گوانتانامو» باعث تشديد حملات افراطي‌ها به آمريكا شده است. وي با انتقاد از حمله آمريكا به عراق نيز آن را عير ضروري و ناعادلانه خواند.
«كارتر» همچنين از عملكرد دولت «جرج بوش» رئيس جمهور فعلي آمريكا، انتقاد كرد و گفت: ادامه حبس مظنونان در «گوانتانامو» بدون دسترسي آنها به وكيل قانوني دور از عدالت است. در اين حال، سازمان عفو بين الملل همه كشورهايي را كه در جنگ ضد تروريستي آمريكا شريكند به رفتارهاي خشن، غير انساني و تحقير آميز عليه زندانيان خود و نقض حقوق بشر متهم كرد و از آنها خواست به اين بدرفتاري‌ها خاتمه دهند.
اين سازمان در گزارش خود تاكيد كرده است: «كشورهاي مدعي داشتن بالاترين استانداردهاي حقوق بشر در صف مقدم اين تجاوزات قرار دارند و يكي از آنها خود آمريكاست».
◘ وكيل يكي از زندانيان زندان «گوانتانامو» شكنجه‌هاي انجام شده بر روي موكل خود را به روزنامه «گاردين» بيان كرد.
به نوشته روزنامه انگليسي، اين زنداني به نام «بنيام محمد» متولد اتيوپي است. وي در 15 سالگي به همراه پدرش به عنوان پناهجو وارد انگليس شده و حدود دو سال و نيم پيش در پاكستان بازداشت و به آمريكا تحويل داده شده بود.
محمد كه تنها دو ماه پيش موفق به گرفتن وكيل شده است در نخستين ديدارش با «كلايو استافورد اسميت» وكيل خود گزارشي 28 صفحه‌اي از شكنجه‌هاي انجام شده بر روي خود را به وي ارائه داده است.
◘ به نوشته گاردين، اين گزارش هم اكنون توسط وزارت دفاع آمريكا در شمار اسناد محرمانه قرار گرفته اما قسمتهايي از آن توسط وكيل محمد به اين روزنامه ارائه شده است.
وكيل اين متهم به نقل از او گفت: وي در مدت دو سال شكنجه و از كشوري به كشور ديگر منتقل مي‌شده است. استانفورد گفت كه مأموران بازجويي، موكلش را با پخش موسيقي بسيار بلند مورد شكنجه قرار داده و همچنين به ضرب و شتم او پرداخته اند.
به گفته محمد، وي پس از دستگيري در سال 2002 در پاكستان مدت سه ماه را در يكي از زندانهاي اين كشور تحت بازجويي نيروهاي امنيتي پاكستاني سپري كرده و در اين مدت با زنجير از ديوارهاي زندان آويزان شده و به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود.
«وي پس از مدتي توسط يك هواپيماي آمريكايي با چشمان بسته به مراكش منتقل شده و مأموران امنيتي مراكشي در يكي از زندانهاي اين كشور با ايجاد زخم بر روي سينه و آلت تناسلي وي، او را شكنجه كرده‌اند. او سپس از مراكش به افغانستان و از آنجا به زندان گوانتانامومنتقل شده است ».
در عين حال وكيل اين فرد گفت كه در صوت حقيقت داشتن ادعاهاي محمد اين اظهارات نشان مي‌دهد كه مسئولان امنيتي آمريكا براي فرار از مسئوليت شكنجه زندانيان، نيروهاي امنيتي كشورهاي ديگر را مجبور به انجام اين كار مي‌كنند.
◘ وكلاي مدافع زندانيان گوانتانامو از ديوان عالي آمريكا خواستند تا محاكمه مظنونان تروريست را در دادگاه‌هاي نظامي متوقف كرده و نسبت به حكم صادره از سوي قاضي ديوان عالي تجديد نظر كند.
جان رابرتز يكي از اعضاي هيأت دادگاه تجديدنظر فدرال آمريكا، ماه گذشته حكم رسمي خود را درباره سليم احمد حمدان، راننده يمني تبار بن لادن، صادر كرد.
وكلاي مدافع حمدان به قضات ديوان عالي اعلام كرده‌اند كه دادگاه تجديدنظر كاخ سفيد را مجاز دانسته تا دادگاه فدرال را دور زده و نيز با اعمال محدوديت‌هاي زماني، خود تصميم بگيرد. در همين حال نيال كتيال، يكي از وكلاي مدافع حمدان گفت: در پي حملات تروريستي 11 سپتامبر تاكنون شاهد چنين حكمي نبوده ايم. اين در حالي است كه پنتاگون همچنان تاكيد مي‌كند كه اين وزارتخانه مجاز است تا درباره مظنونان تروريستي هيأت يا دادگاه‌هاي نظامي تشكيل دهد. قاضي دادگاهي در آمريكا حكمي مخالف دولت را در خصوص راننده بن لادن صادر كرده بود اما سه قاضي دادگاه تجديدنظر ايالت كلمبيا با اين حكم مخالفت كردند.
دادگاه تجديدنظر ماه گذشته اعلام كرده بود، معاهده ژنو درخصوص زندانيان جنگي، درباره اعضاي شكنجه تروريستي القاعده صدق نمي‌كند.
◘ بدنبال شدت گرفتن فشارها و انتقادهاي جهاني نسبت به اتهامات پي در پي كه درباره شكنجه و بدرفتاري نظاميان آمريكايي با زندانيان مظنون به تروريست اعمال مي‌شود، واشنگتن درنظر دارد بزودي اكثر مظنونان را به كشورهاي خود بازگرداند.
شبكه تلويزيوني بي بي سي اعلام كرد: درصورت اجرايي شدن طرح مذكور، دولت آمريكا نزديك به 70 درصد از زندانيان پايگاه نظامي گوانتانامو در كوبا را به كشورهاي افغانستان، عربستان سعودي و يمن تحويل خواهد داد. مسئولان آمريكايي طرح استرداد زندانيان مظنون به اقدامات تروريستي و افراط گرايانه را در حالي ارائه كرده‌اند كه اين كشور با موج فزاينده فشارهاي داخلي و بين المللي درباره رفتار غير انساني نظاميان با زندانيان روبرو شده است.
◘ «متيو واكسمن» قائم مقام وزارت دفاع آمريكا در امور زندانيان در همين خصوص گفت: «دولت آمريكا نمي‌خواهد هيچكس را بيشتر از زمان لازم در گوانتانامو در بازداشت نگاه دارد، اما در عين حال ما وظيفه داريم از پيوستن احتمالي اين افراد به جمع گروه‌هاي تروريستي نيز جلوگيري كنيم». به گفته اين مقام آمريكايي، به استثناء زندانياني كه احتمالاً به كشورهاي متبوع خود بازگردانده خواهند شد، ديگر زندانيان گوانتانامو تا زمان نامشخصي در بازداشت خواهند بود.
◘ مقامات آمريكايي در حال حاضر در حال مذاكره با 10 كشور مسلمان براي بازگرداندن اتباع اين كشورها هستند كه در حال حاضر در گوانتانامو نگهداري مي‌شوند.
به گزارش روزنامه واشنگتن پست، يكي از مقامات ارشد وزارت امور خارجه امريكا اعلام كرد كه كارگزاران بوش در بخشي از تلاش‌هاي خود براي نقل و انتقال زندانيان گوانتانامو در حال توافق با 10 دولت مسلمان هستند.
مقامات واشنگتن اميدوارند تا دو ماه ديگر با اين كشورها به توافق برسند. مقامات آمريكايي همچنين اعلام كرده‌اند كه آمادگي آزاد كردن 10 تبعه چين و 2 تبعه ازبك را در صورتي كه كشورهاي اروپايي نگهداري آنها را بپذيرند، دارند. بنا به اظهارات مقامات آمريكايي اين زندانيان به كشورهاي خود بازگردانده نخواهند شد زيرا در صورت بازگشت به كشورشان اين احتمال وجود دارد كه مورد شكنجه و آزار قرار گيرند.
◘ يك هيأت آمريكايي با سفر به عربستان موضوع استرداد زندانيان سعودي در گوانتانامو را با طرف عربستاني بررسي خواهد كرد.
در اين خصوص «ريچارد بروسر» مشاور وزارت خارجه آمريكا در امور جرايم جنگي طي چند هفته آينده به عربستان سفر خواهد كرد. اين مقام آمريكايي گفت كه واشنگتن درصدد تسليم شماري از افراد زنداني در گوانتانامو به كشورهاي متبوع خود است.
وي افزود: اين افراد شامل كساني مي‌شوند كه خطري از ناحيه آنها آمريكا را تهديد نمي‌كند. اين مقام وزارت خارجه آمريكا همچنين قرار است با سفر به افغانستان براي استرداد شماري از اتباع زنداني اين كشور در گوانتانامو با مقامات افغاني گفت و گو كند.
◘ براساس برنامه دولت آمريكا براي همكاري عربستان در زمينه نگهداري زندانيان اين كشور در زندان گوانتانامو، بزودي تمامي 129 تبعه عربستان به كشورشان مسترد مي‌شوند. مطبوعات عربستان به نقل از منابع آمريكايي نوشتند: بر اين اساس دولت امريكا همچنين قصد دارد در اين چارچوب 110 تن از اتباع افغاني و 107 تن از اتباع يمني را به كشورهاي متبوع خود مسترد كند.
روزنامه الوطن چاپ عربستان نيز به نقل از سخنگوي وزارت كشور سعودي نوشت: گفت و گو با مقامات وزارت دفاع آمريكا براي آزادي زندانيان سعودي در گوانتانامو از ماه‌ها پيش در جريان است. منصور التركي افزود: به دليل مرگ ملك فهد پادشاه فقيد عربستان، اين گفت و گو‌ها متوقف شده و به زودي از سر گرفته مي‌شود.
«احمد مظهر» رئيس گروه وكيلان دستگير شدگان سعودي در گوانتانامو پيشتر گفته بود كه براساس طرح جديد دولت آمريكا براي نقل و انتقال زندانيان اين زندان به خارج از كشور، تمامي زندانيان سعودي گوانتانامو آزاد مي‌شوند.
اواخر سال گذشته يك هيأت امنيتي عربستان سعودي با زندانيان اين كشور در زندان گوانتانامو ملاقات كرد. هدف از اين ديدار اطمينان يافتن از وضعيت دستگيرشدگان، كمك به آزادي انها و تلاش براي ايجاد تماس آنان با خانواده‌هايشان اعلام شد.
◘ وزارت كشور عربستان سعودي اعلام كرد: پنج تن از اتباع زنداني اين كشور در گوانتانامو به اين كشور مسترد شدند.
در اين بيانيه امده است: اين افراد مابقي محكوميت خود را در عربستان سپري خواهند كرد.
◘ نيروهاي آمريكايي «خالد الاسمر» تبعه اردني را كه سه سال و نيم پيش به اتهام داشتن ارتباط با سازمان القاعده دستگير شده بود، از بازداشتگاه گوانتانامو آزاد كردند.
الاسمر پس از بازگشت به كشورش با بيان اينكه 5 اردني ديگر نيز در گوانتانامو در بازداشت هستند، افزود: گرچه حكم آزادي 11 عرب زنداني در اين بازداشتگاه نيز صادر شده است اما آنها از بازگشت به كشورهايشان خودداري مي‌كنند. اين زنداني آزاد شده افزود: پس از آزادي از گوانتانامو حدود 40 ساعت با چشمان بسته و گوش هايي پوشانده شده در يك سفر مرگ و عذاب قرار داشتم در حالي كه به خاطر بي گناهي از گوانتانامو آزاد شدم.
الاسمر درباره اهانت به قرآن كريم در زندان گوانتانامو گفت: توهين به قرآن را در زندان بگرام و قندهار نيز مشاهده كرده بودم و اين توهين آمريكايي‌ها در گوانتانامو برايم امري تازه نبود.

◘ جامائيكا
◘ مركز محيط زيست جامائيكا در ارائه برنامه آموزشي به مدارس اين كشور همراه كارشناسان محيط زيست، آموزش نوجوانان اين كشور را آغاز كرده است. اين برنامه هشت ساله براي حدود 300 هزار دانش آموز و 600 معلم در مورد مسائل محيط زيست جمع‌آوري زباله، ساخت فضاهاي سبز در مدارس و افتتاح كلوپ طرفداران محيط زيست است.
ادامه دارد